Vótaí Coiste Gairmoideachais á meas

www.nuacht.com
6ú Feabhra 2008

Dúirt príomh-fheidhmeannach Choiste Gairmoideachais Dhún na nGall, Seán Ó Longáin, go mbeadh sé ag dul i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta le toradh na vótaí a chaith tuismitheoirí as Árainn Mhór faoi theanga theagaisc Ghairmscoil Mhic Diarmada ar an oileán a mheas.
Chaith 64% de thuismitheoirí a bhí i dteideal vóta a chaitheamh vóta, oíche Dé Luain, ag cruinniú de chuid Choiste Gairmoideachais Dhún na nGall.
Bhí cead ag 122 duine vóta a chaitheamh ach níor chaith an líon iomlán vóta. Chaith 78 oileánach vóta.
Dúirt an mhuintir eile gur mhian leo gan vóta a chaitheamh de bharr go raibh cás cúirte ar na bacáin.
Leis na blianta, tá fochoiste de chuid Chomharchumann Árainn Mhór ag plé cheist teanga theagaisc Ghairmscoil Mhic Diarmada.
Roimh an Nollaig, chas toscaireacht le príomhfheidhmeannach an Choiste Oideachais, Seán Ó Longáin.
Chuir siad ina láthair suirbhé a ndearnadh coimisiúnú air anuraidh agus a léirigh tacaíocht shuntasach don Ghaeilge.
Bhí 75% díobh siúd a d'fhreagair an suirbhé ar son na Gaeilge a thabhairt ar ais mar theanga theagaisc ar an oileán Gaeltachta.