Suirbhé ar Shocheacnamaíoch agus ar Acmhainní Árainn Mhóir

Seo é do sheans labhairt amach ar son todhchaí Oileán Árainn Mhóir! Tá suirbhé faoi choimisiúin ag Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo do gach líon tigh ar an oileán mar pháirt dá bplean forbartha chúig bhliana. Ag tús na seachtaine don 21ú Lúnasa gheobhaidh gach líon tigh ceistneoir le líonadh isteach. Sa suirbhé cuirtear ceisteanna faoi gach líon tigh, chomh maith lena gcuid dtuairimí pearsanta ar chúrsaí tábhachtacha atá i n-ann don oileán. Iarrtar ar dhaoine de gach aois ghrúpa, páirt a ghlacadh. Beidh iomlán na freagraí faoi rún.

Beidh foireann suirbhéireachta ó comhleoirí pleanála Canavan Associates Ltd. ag bailiú na ceistneoirí atá líonta isteach ag tús na seachtaine don 28ú Lúnasa. Má tá aon cheist agat faoin suirbhé seo nó má tá aon chabhair ag teastáil uait dhá líonadh isteach cuir glaoch ar an líne cabhrach suirbhé le linn uaireanta oifige ag :04871 371788, nó cuir glaoch guthán nó text am ar bith: 086 1572437, nó email : info@canavanassociates.com. Chomh maith leis sin, is féidir dul i dteagmháil leis an gComharchumann le pé ceist nó le cabhair a fháil ar 9520533/9520995 nó ar comharchumann@oileanarainnmhoir.com.