Seirbhísí Comharchumainn

Seirbhísí Comharchumainn

Uaireanta Oifige:

Dé Luain Dé Máirt Dé Ceadaoin
9:00am - 12:30in
Deardaoin Dé hAoine
9:00am - 12:30in
1:00am - 4:30in
Am Lón Deardaoin & Dé hAoine 12:30pm-1:00pm


An Chultúrlann:
Ionad Seirbhísí Teanga
Cúrsaí Gaeilge Grádaithe Teastas na hEorpa, curtha ar fáil
Áiseanna Cruinnithe & Ranga:
Uasteilgeoir
Scáileán
Flipchairt
Seirbhís Fótachóipeála
Áiseanna Sólaistí

Is féidir seomraí cruinnithe/ranga na culturlainne a chur in áirithe ach teagmháil a dhéanamh le:
Comharchumann Oileán Árainn Mhóir: 074 9520533


Seirbhísí atá a sholáthar i gcomhair leis an Chomhairle Chontae:
Cúram na mBóithre
Cothabháil/Airíochas an Chlós Súgartha
Forbairt Siúlóidí
Ionad Beir Chuige
Ionad Údaraithe DLL


Baile Saoire:
Iostas Féin Fhreastail
Páirc Ghailf
Eolas do Chuairteoirí
Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann: Fón: 074 9520533

Seirbhísí Oifige:
Seirbhís Fótachóipeála
Seirbhís lannaíochta
Seirbhís Faisc
Seirbhís próiseála focal
Tacaíocht le foirmeacha/iarratais

Stór:
Earraí Tógála & Earraí Tí
Earraí Talmhaíochta
Ola Dhíosal & Ceirisín, Gual, Bricíní Móna
Innealra & Uirlisí ar Chíos
Malaí & Ticéid Bruscair