Seachtain Siúil Dhún na nGall, 26/31 Bealtaine, 2008.

Cuirfear tús leis an siulóid in Árainn Mhór ar an Cheadaoin, 28 Bealtaine ar 5.30i.n ag ché an bháid farantoireachta.
Is féidir le tuilleadh eolais a fháil/bróisiúr a híoslódáil ag an nasc thíos.

www.oileanarainnmhoir.com/classified/seachtainsiuildhunnangall2008.pdf