Scrúduithe: Teastas Eorpach na Gaeilge

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ag an nasc a leanas:

www.oileanarainnmhoir.com/classified/teastaseorpachnagaeilge.pdf