Scéim phobail cruatan na mBradán / Salmon Community Hardship scheme

Tá €175,950 ar fáil do thograí ar na hoileáin faoin scéim seo. Is féidir treoirlínte na scéime a íoslódáil ag an nasc thíos.

www.oileanarainnmhoir.com/classified/salmonhardshipcommunitysupportscheme.pdf