Ranganna Gaeilge - Irish Classes

Ranganna Gaeilge - Irish Classes
Ionad Seirbhísí Teanga
An Chultúrlann
Oileán Árainn Mhóir

Ionad/Venue:
An Chultúrlann, Fál a’ Ghabhann

Dáta tosaithe/Date of commencement:
Meán Fómhair 2008/September 2008

Tréimhse an chúrsa/Duration of course
10 seachtainí/weeks

Leibhéil/Levels:
Glantosaitheoirí & daoine le roinnt Gaeilge/Beginners & Intermediate Levels


Táille/Fee:€40.00

Cáilíocht/Qualification: Beidh deis agat cáilíocht atá aitheanta ar fud na hEorpa a bhaint amach duit féin.
You will have the opportunity to obtain a European qualification.

Tuilleadh Eolais Déan teagmháil le/For further Information Contact:

Oifig an Chomharchumainn
074 9520533/9520995