Plean 2028: 500 Ceistneoir Faighte Go Fóill

www.gaelport.com

Tá an obair ag dul ar aghaidh maidir le Plean Straitéiseach 20 Bliain don Ghaeilge a chur le chéile. Mar is eol do léitheoirí tugadh deis don phobal a thuairimí a chur chun cinn ag cruinnithe poiblí a eagraíodh i Mí Bealtaine.

Chomh maith leis sin tugadh cuireadh don phobal ceistneoir, a chlúdaigh na réimsí a luadh i Ráiteas i Leith na Gaeilge (www.pobail.ie) a d'fhoilsigh an Rialtas ag deireadh 2006, a líonadh. Tuigtear dúinn gur líonadh agus gur seoladh ar ais os cionn 500 ceistneoir. Is líon nach beag an líon seo agus léiríonn sé dar linn an spéis atá ag an bpobal i dtodhchaí na Gaeilge.

Is léir ón suíomh www.plean2028.ie go bhfuil deis fós an ceistneoir a líonadh ach is ar na ceistneoirí a seoltar ar ais roimh 1 Lúnasa a dhéanfar anailís shonrach. Mar sin molaimid d'éinne atá fós ag smaoineamh ar an gceistneoir a líonadh sin a dhéanamh láithreach.