Neamhaird ar ráiteas Cowen cáinte

www.nuacht.com
11ú Aibreán 2008


Cháin Conradh na Gaeilge RTÉ agus na nuachtáin Bhéarla inné i leith neamhaird a thabhairt ar ráiteas 'fíorthábhachach' Brian Cowen maidir leis an nGaeilge.
Rinne Cowen thart ar trian dá óráid, tar éis gur ceapadh é ina cheannaire ar Fhianna Fáil, Dé Céadaoin, i nGaeilge, agus mhol sé cur chun cinn na teanga go láidir.
Ní raibh tagairt ar bith den méid seo ar RTÉ Six One News Dé Céadaoin nó i go leor de na nuachtáin inné.
'Tá sé scannalach an méid tuairiscithe atá tugtha ag RTÉ agus ag na nuachtáin Bhéarla don óráid,' arsa Julian de Spáinn, Ardrúnaí an Chonartha.
'Rinne siad tagairt do gach rud eile a dúirt Brian Cowen le linn na cainte seachas an méid a bhí le rá aige i nGaeilge.'
Dheimhnigh urlabhraí tharr ceann nuacht RTÉ le Lá Nua inné nach raibh tagairt don óráid Ghaeilge ar RTÉ Six One News ach gur thug feasachán Gaeilge Nuacht RTÉ ag 5.20in 'tuairisciú chuimsitheach' don ábhar.
Dúirt an t-urlabhraí freisin gur dhírigh an nuacht Béarla ag 6.01in ar 'ábhair shubstaintiúla' na hóráide, ina measc, cúrsaí geilleagair, sláinte agus araile.
'Tharraing muid an dá chuid den scéal, an méid a dúirt sé i nGaeilge, agus na hábhair ar leith a thagair sé dó le linn na hóráide, tharraing muid iad le chéile i bpríomhfheasachán na hóiche ag 9.00in,' arsa an t-urlabhraí.
Níor chuir Fianna Fáil aistriúchán den mhír Ghaeilge den óráid ar fáil do na meáin Bhéarla ach de réir Chonradh na Gaeilge ní leithscéal ar bith é seo.
'Is iriseoirí iad agus is é an jab atá acu ná scéalta a fhiosrú; ní iriseoirí maithe iad munar féidir leo fáil amach cad a bhí á rá aige.
'Bhí tuairisciú RTÉ ag 6.00in scanallach ach go háirithe óir tá go leor iriseoirí le Gaeilge mhaith ag obair leo.
'Bhí an óráid tábhachtach de bharr go raibh níos mó i gceist ná an 'cúpla focal' agus shílfeá go mbeadh spéis ag na hiriseoirí sna meáin Bhéarla fiosrú cad a dúirt sé.
'Sampla atá ann den bhealach go ndéantar neamhaird go ginearálta ar rudaí a deirtear i nGaeilge agus is cinnte nach spreagadh é an méid a tharla do pholaiteoirí eile labhairt i nGaeilge.'
Idir an dá linn, rinne an Teachta Cowen cathaoirleacht ar an gcéad chruinniú de chuid fochoiste comhaireachta maidir le moltaí an staidéir theangeolaíoch i leith úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht.
Rinne údair an staidéir cur i láthair maidir le torthaí agus moltaí na tuarscála do na hairí a bhí i láthair inné, Brian Cowen, Éamon Ó Cuív agus an tAire Oideachais, Mary Hanafin.
Tá airí eile, ina measc, an tAire Talamhaíochta, Máire Ní Chochláin agus an tAire Iompair, Noel Dempsey, ina mball den choiste.
Dúirt urlabhraí Cowen go ndearna na hairí a bhí i láthair ag an gcruinniú mionscrúdú ar an tuarascáil agus 'go raibh siad ag tnúth leis an straitéis a thabhairt chun cinn.'
Níl socrú déanta maidir leis an gcéad chruinniú eile ach ceaptar nach dtarlóidh sé go dtí go bhfuil comhaireacht nua roghnaithe ag Brian Cowen nuair a cheapfar é ina Thaoiseach i ceann roinnt seachtaine.