Foluntais - Gaelscoil an Chaistil

Bunscoil agus Naíscoil an Chaistil
5, Bóthar na hÁithe, Baile an Chaistil, BT54 6QQ
Guthán / Facs: 20768883

1. Múinteoir cáilithe Bunscoile do Mheán Fómhair 2008

Cáilíochtaí:

Conradh bliana le féidearthachtaí buaine.

Cumas maith sa Ghaeilge, idir labhartha agus scríofa

Taithí le spórt nó/agus teicneolaíocht.2.Cúntóir Bunscoile do Mheán Fómhair 2008

Cáilíochtaí:

Cumas maith sa Ghaeilge

Taithí a bheith ag obair le paistí óga.3.Stiúrthóir Naíscoile ar feadh 26 seachtain ar a laghad (tréimhse máithreachais) ag toiseacht Meán Fómhair 2008

Cáilíochtaí:

NVQ 3 nó a mhacasamhail

Cumas maith sa Ghaeilge4.Oibrithe do Scéim Shamhraidh 2008 (coicís)

Cáilíochtaí:

Cumas maith sa Ghaeilge

Taithí a bheith ag obair le paistí óga.

Pobal an Chaistil

5.Léachtóir 3ú leibhéal páirt aimseartha (Cúrsaí Oíche) le cúrsaí Dioplóma nó/agus Céime ollscoile a theagasc i mBaile an Chaistil ag toiseacht Meán Fómhar 2008 ar feadh dá bhliain.


Seol CV agus litir chlúdach le teideal an phoist ar suim leat chuig an seoladh scríofa ag barr.

Dáta deiridh d'achan phost, De hAoine 4 Aibreán