Folúntas - Machaire Rátha

Bunscoil Naomh Bríd, 130 Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire
Teil 028 796 43346CÚNTÓIR GINEARÁLTA £6.1018 san uair
(De dhíth láithreach – 30 uair an chloig sa tseachtain, athbhreithniú bliantúil) le cuidiú le páiste a bhfuil Sainriachtanais Oideachais acu.

GENERAL ASSISTANT
£6.1018 per hour
(Required immediately – 30 hours per week reviewed annually) to assist a child with Special Educational Needs

Tá sé riachtanach go mbeidh sé ar a gcumas ag iarrthóirí cumarsáid a dhéanamh trí mheán na Gaeilge

It is essential that applicants for this post have the ability to communicate in the Irish language