Folúntais - Coláiste Feirste

Le tuilleadh eolais nó foirm iarratais a fháil ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Phríomhoide ar uimhir na scoile 028 90320707.
Is é an Aoine 18 Aibreáin an dáta druidte do na hiarratais.


Tá Coláiste Feirste ag cothú fís cruthaitheach don todhchaí. Ba mhaith linn go mbeidh an Scoil ag lonrú go geal sa Bhéal Feirste Úr, le go leor athruithe faoi shiúl sa scoil faoi láthair. Ag soláthar sároideachais agus tacaíochta dár ndaltaí an fhís atá againn. Mar chuid den fhís sin, tá an scoil ag cruthú Ionad Foghlama úr a sholáthróidh saineolas ar riachtanais speisialta agus áiseanna do dhaltaí an Ghaeloideachais. Beidh an áis seo i gcroílár thimpeallacht na scoile agus mar áit a chothóidh foghlaim, forbairt agus gnóthachtáil oideachasúil. Ba mhaith linn foireann dhíograiseach, thiomanta a earcú leis an ionad úr seo a stiúradh agus a bhainistiú:

I.Comhordaitheoir ar Riachtanas Oideachasúil Speisialta;

II.Beirt Mhúinteoirí ar Riachtanais Oideachasúil Speisialta (lánaimseartha);

III.Múinteoir ar Riachtanas Oideachasúil Speisialta (páirtaimseartha);

Mairfidh na Poist Sealadacha seo go gceann bliana le féidearachtaí buaine.

Comhordaitheoir ar Riachtanais Oideachasúla Speisialta
Beidh an duine ina bhall den Fhoireann Ceannaireacht Sinsearaí agus beidh 5 Phointe Liúntais ag dul don phost seo. Is post bainisteoireachta é seo agus beidh an duine a cheapfar i mbun an Ionaid Tacaíocht Foghlamtha mar Bainisteoir lánaimseartha. Is fíor go mbeidh an duine a cheapfar freagrach sa chéad dul síos as a sainréimsí féin. Le tacú le forbairt agus riachtanais athraitheacha na scoile, áfach, b’fhéidir go dtiocfadh athrú ar na freagrachtaí áirithe sna réimsí sin nó go ndéanfaí iad a athshocrú.

Critéir do Phost mar Chomhordaitheoir Riachtanais Oideachasúla Speisialta:
Riachtanach:
I.Tá táithí múinteoireachta cúig bliana ar a laghad ag an iarrthóir;
II.Tá an táithí chuí inseirbhíse ag an iarrthóir.

Inmhianaithe:
I. Tá dhá phointe ardú céime ag an iarrthóir i láthair na huaire agus tá sé/sí i gceannas ar fhoireann daoine ina ról mar Cheann Bliana nó Ceann Roinne;

Beirt Mhúinteoirí Riachtanais Oideachasúla Speisialta (lánaimseartha)
Beidh an bheirt a cheapfar ina mbaill den Ionad Tacaíochta Foghlamtha, agus ag teagasc faoi stiúir an Comhordaitheoir Riachtanais Oideachasúla Speisialta. Beidh Liúntas Riachtanais Oideachasúla Speisialta 1 ag dul leis an dá phost seo.

Múinteoir Riachtanais Oideachasúla Speisialta (páirtaimseartha).
Beidh an duine a cheapfar ina bhall den Ionad Tacaíochta Foghlama, agus ag teagasc faoi stiúir an Comhordaitheoir Riachtanais Oideachasúla Speisialta. Beidh Liúntas Riachtanais Oideachasúla Speisialta 1 ag dul leis an dá phost seo.

Critéir do Phost mar Mhúinteoirí Riachtanais Oideachasúla Speisialta:

I.Tá táithí múinteoireachta dhá bhliana ar a laghad ag an iarrthóir;
II.Tá an táithí cuí inseirbhíse ag an iarrthóir.