Fiontar ceaptha chun chomhairle a chur ar fáil don Rialtas maidir le plean straitéiseach náisiúnta don Ghaeilge

©www.gaelport.com
19ú Feabhra 2008


Tá FIONTAR, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ceaptha chun comhairle a chur ar fáil don Roinn Gnóthaí Pobal Tuaithe agus Gaeltachta agus iad i mbun réiteach plean straitéiseach náisiúnta 20 don Ghaeilge. D'fhógair an tAire Éamon Ó Cuív an ceapachán sa Dáil an tseachtain seo caite. Beidh an Dr Peadar Ó Flatharta i gceannas na hoibre agus tá meitheal oibre ar a bhfuil daoine le sainscileanna agus taithí leathan sa phleanáil teanga ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta páirteach sa mheitheal.

An mheitheal oibre:

An Dr Peadar Ó Flatharta: stiúrthóir FIONTAR; Iarstiúrthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge; Ball de Choimisiún na Gaeltachta 2000-2002. Taithí leathan aige i gcúrsaí teanga in Éirinn agus ar mhór-roinn na hEorpa.

An Dr Caoilfhionn Nic Pháidín: i mbun tionscadail taighde i FIONTAR; Ball de Choimisiún na Gaeltachta 2000-2002; Comhalta d'Fhoras na Gaeilge.

An tOllamh Francois Grin: Ollamh le heacnamaíocht in Ollscoil Geneva; Saineolaí ar theangacha go háirithe an ceangal idir teanga agus eacnamaíocht, oideachas agus eacnamaíocht agus measúnú polasaithe. Ina chomhairleoir do rialtais agus do eagraíochtaí idirnáisiúnta ina measc An tAontas Eorpach, Comhairle na hEorpa, Rialtas Thír na mBascach.

An tOllamh Colin Williams: Ollamh le taighde in Ollscoil Cardiff agus saineolas aige sa phleanáil spasúil, tíreolaíocht agus polaitíocht. Aitheanta mar shaineolaí ar theangacha agus ar na teangacha Ceilteacha ach go háirithe. Ina bhall de Bhord Teanga na Breatnaise. Ollamh oinigh sa Léann Cheilteach in Ollscoil Aberdeen.

An tOllamh Joseph Lo Bianco: Ollamh le hoideachas agus litearthacht in Ollscoil Melbourne. Aitheanta mar shaineolaí domhanda ar phleanáil teanga. Réimse leathan comhairleoireachta déanta aige do rialtais agus d'eagrais idirnaisiúnta ar phleanáil teanga agus ar theanga san oideachas, do UNESCO, Rialtas na hAstráile, Sri Lanka, An Afraic Theas, Singapore, agus rialtas na Síne.

Cuirfear tús leis an obair láithreach agus tá súil an obair a bheith tugtha chun críche faoi dheiridh na bliana.