Fáilte fhaichilleach roimh shocrú teagaisc Árainn Mhór

Colm Ó Broin
www.nuacht.com
08/08/2008


Tá fáilte curtha ag Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta roimh shocrú go mbeadh teagasc trí mheán na Gaeilge ar fáil i nGairmscoil Mhic Dhiarmada ar Oileán Árainn Mhór, ach tá amhras caite acu ar fhiúntas a bhainfí le sruthanna Gaeilge agus Béarla a bheith sa scoil Ghaeltachta.
De réir socraithe a rinne Coiste Gairmoideachais Dhún na nGall le tuismitheoir ón oileán, Sharon Uí Dhónaill, agus Comharchumann Árainn Mhóir Teoranta, san Ardchúirt an tseachtain seo caite, beidh teagasc trí mheán na Gaeilge mar rogha do dhaltaí a thosaíonn sa scoil ó mhí Mheán Fómhair 2009 ar aghaidh.
Cé go bhfuil an scoil dara leibhéal lonnaithe i gceantar Gaeltachta, tá teagasc á dhéanamh ann trí mhéan an Bhéarla don chuid is mó den tréimhse ó bunaíodh é i 1990.
Chuaigh grúpa tuismitheoirí i mbun stocaireachta i 2006 chun teanga teagaisc na scoile a athrú go Gaeilge ach bhí roinnt tuismitheoirí eile ar an oiléan ag iarraidh go bhfágfaí an Béarla mar theanga teagaisc na scoile
Bhí ar lucht na Gaeilge dul chun na hArdchúirte de bharr na heaspa freagartha a fuair siad ar an mholadh, agus thángthas ar shocrú idir iad ag Coiste Gairmoideachais Dhún na nGall an tseachtain seo caite.
Ag caint dó faoin socrú dúirt urlabhraí Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta, Seán Breathnach, go bhfuil an grúpa den tuairim gur cheart go mbeadh gach aon scoil sa Ghaeltacht ag múineadh go hiomlán trí mheán na Gaeilge.
“Is dul chun cinn é go mbeidh an rogha ag tuismitheoirí Gaeltachta oideachas trí mhéan na Gaeilge a fháil sa scoil ach ní fheicim aon tairbhe ag teacht as sruth Béarla a bheith sa scoil.
“Tá muid i gcónaí ag iarraidh go mbeadh oideachas lánGhaeilge i gceist sna scoileanna Gaeltachta agus aon uair nach mbíonn sé sin i gceist go ritheann sé sin salach ar an bpolasaí agus ar an éiteas lánGhaeilge.
“An fhadhb mhór a bhíonn le sruth Béarla ná go mbíonn sé an-deacair atmaisféar Gaelach a chothú sa scoil.
“Bíonn sé deacair go leor an teanga a spreagadh i measc na ndaltaí cheana féin ach má tá cuid den scoil ag múineadh trí mhéan an Bhéarla beidh an-bhrú ar fad ar an gcuid eile den scoil.”
De réir an tsocraithe ceapfar múinteoirí breise i nGairmscoil Mhic Dhiarmada chun cinntiú go mbeidh an rogha ag tuismitheoirí oideachas trí mheán na Gaeilge a fháil dá gcuid páistí agus beidh gach ábhar atá ar fáil as Béarla sa scoil ar fáil i nGaeilge.
Tá sé beartaithe go mbeidh trí sheomra ranga breise ar fáil chun an socrú nua a chur i bhfeidhm ionas nach mbeidh daltaí thíos leis in aon bhealach de bharr go bhfuil oideachas lánGhaelach roghnaithe ag a dtuismitheoirí.
Tá sé beartaithe chomh maith go mbeidh an Ghaeilge mar theanga riaracháin na scoile agus ceapfar rúnaí lánaimseartha a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu.
Tá sé i gceist chomh maith go ndéanfar athscríobh ar ráiteas misin Ghairmscoil Mhic Dhiarmada le haitheantas a thabhairt do stádas Gaeltachta Oiléan Árainn Mhór.