FÁILTÍONN CONRADH NA GAEILGE ROIMH PHLÉPHÁIPÉAR UM RIALACHÁIN 2008

D’fháiltigh Conradh na Gaeilge roimh phlépháipéar an Aire Éamon Ó Cuív maidir le cúrsaí fógraíochta a chur sna Rialacháin 2008 um Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (Alt 9) a thiocfaidh os comhair chruinniú den Chomhchoiste um Gnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta i dTeach Laighin um thráthnóna inniu, 2 Iúil 2008.

Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí an Chonartha: “Buíochas le brú leanúnach ón gConradh agus ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, tá an tAire Ó Cuív ag obair ar chúrsaí fógraíochta a chur san áireamh sna Rialacháin.

Is gné lárnach de chur chun cinn na Gaeilge í feiceálacht na teanga i bhfógráin ó chomhlachtaí poiblí a fheictear ar fud na háite agus, cé go dtuigeann muid go bhfuil cúrsaí costais agus luach ar airgid le plé go fóill, impíonn muid ar an gComhchoiste agus ar an Aire seasamh na Gaeilge a láidriú trí choinníollacha mar gheall ar fhógraí dátheangacha agus ar chéatadán cinnte d’fhógraí i nGaeilge amháin a leagadh síos sna Rialacháin.”

Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh:
• Go mbeidh comharthaí sealadacha, ar nós cláracha fógraí móra lasmuigh agus in áiteanna ar nós aerfort Bhaile Átha Cliath, clúdaithe faoi rannóg na síneacha sna Rialacháin agus iad uile dátheangach, nó go mbeadh gach ré ceann acu i nGaeilge amháin; agus
• Go mbeadh fógraí i nGaeilge foilsithe i bhfoilseachán amháin Gaeilge ar a laghad atá i gcúrsaíocht ghinearálta i ngach dúiche a bhaineann leis an ábhar, nó mura bhfuil a leithéid ar fáil, go mbeadh an tosaíocht chéanna ag an nGaeilge agus ag an mBéarla i bhfógraí i bhfoilseachá(i)n eile le cúrsaíocht ghinearálta.
Caithfidh comharthaí bóithre, comharthaí logainmneacha agus comharthaí in oifigí rialtais a bheith dátheangach de réir na Rialachán seo agus ní fheiceann Conradh na Gaeilge aon chúis nach mbeadh comharthaí sealadacha san áireamh.