Díospóireacht na Dála - 12/02/2008 - Cé an Rannaigh

Written Answers: Díospóireacht na Dála - 12/02/2008
Calafoirt agus Céanna
D’fhiafraigh Deputy Eamon Gilmore den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta cad é an dul chun cinn atá déanta leis an obair feabhsúcháin ar an ché ag Rannaigh, Oileán Árainn Mhór, Contae Dhún na nGall agus le fad a chur leis an ché sin. [5100/08]

Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Deputy Éamon Ó Cuív):
Tá an t-iarratas atá faighte ag mo Roinn ó Chomhairle Contae Dhún na nGall maidir le comhairleoirí innealtóireachta a cheapadh i ndáil leis an togra seo á mheas faoi láthair i gcomhthéacs an tsoláthair atá ar fáil dom le caitheamh ar fhorbairt oileánda i 2008 agus na n-éileamh éagsúla ar an soláthar sin.