Comharchumann Oileán Árainn Mhóir TeoSeirbhísí Comharchumainn


Bunaíodh Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo mar chomharchumann forbartha sa bhliain 1976. Tá sé mar phríomh aidhm ag an chomharchumann, forbairt a dhéanamh ar acmhainní Oileán Árainn Mhóir agus saol eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha an oileáin a chur chun cinn. Tá ról lárnach ag an chomharchumann i bhforbairt an oileáin.

Is le bunadh an oileáin an comharchumann agus roghnaíonn an pobal an choiste bainistíochta a feidhmíonn ar bhunús deonach thar ceann an phobail agus ar mhaithe le dul chun cinn an oileáin. Tá tacaíocht leanúnach a fháil ag an chomharchumann ó Údarás na Gaeltachta faoin scéim Deontas Reáchtála na gComharchumann Gaeltachta.

Seo a leanas cuid de na tionscadail mhóra a chur an Comharchumann i gcrích nó a bhfuil siad ina mbun:


Bainisteoir: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh