CEARTA CHUN TOSAIGH AG ARD-FHEIS CHONRADH NA GAEILGE

Beidh an bhéim ar chearta agus pleanáil teanga ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2008 a bheas ar siúl ón 26 - 28 Meán Fómhair 2008 in Óstán Meadowlands, Trá Lí, Co. Chiarraí, leis an gCoimisinéir Teanga Seán Ó Cuirreáin ag oscailt na hArd-Fheise ar an Aoine ag 9.00in.

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge – Moltaí an Chonartha téama na hArd-Fheise i mbliana agus beidh fóram ar an ábhar á reáchtáil ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta san Óstán i ndiaidh na hoscailte oifigiúil ar an 26 Meán Fómhair.
Dúirt Dáithí Mac Cárthaigh, Uachtarán reatha an Chonartha: “Tá Conradh na Gaeilge tiomáinte do chearta phobal na Gaeilge a bhaint amach i gcónaí agus is mór againn go bhfuil an Coimisinéir Teanga le hArd-Fheis Chonradh na Gaeilge 2008 a oscailt go hoifigiúil dúinn, go háirithe nuair atá an iliomad rún maidir le cearta teanga le plé againn mar chuid den Ard-Fheis i mbliana.”

Toghfar Uachtarán nua Chonradh na Gaeilge don bhliain 2009 – 2010 roimh lón Dé Sathairn.

Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: “Beidh suntas á thabhairt do cheist an oideachais ag Ard-Fheis an Chonartha freisin agus an meath i gcaighdeán na Gaeilge i mbunscoileanna Béarla na tíre ina chúis mhór imní ag pobal na Gaeilge trí chéile.”

Is iomaí imeacht shóisialta a bheas ar siúl mar chuid den Ard-Fheis freisin le fáiltiú agus ceol ar oíche Aoine an 26; seisiún le Maidhc Dainín Ó Sé agus Cairde sa bhreis ar Sheó an Oireachtais i ndiaidh dinnéir Dé Sathairn an 27; agus turas bus eagraithe ag Conradh na Gaeilge thart faoin gceantar máguaird maidin Domhnaigh an 28 Meán Fómhair.

Más mian le héinne freastal ar imeachtaí an deiridh sheachtaine, is féidir dul i dteagmháil le foireann na hArd-Oifige ag eolas@cnag.ie / 01 4757401 agus cuirfear gach eolas chugat mar gheall ar chúrsaí lóistín agus eile.