Beannachtaí na Nollag 2007

Teach Pobail Naomh Cróine, Árainn Mhór 24/12/2007
Ba mhaith le Coiste & Foireann an Chomharchumainn buíochas ó chroí a ghlacadh libh go léir - ár gcustaiméirí agus ár scairshealbhóirí - as ucht bhur dtacaíochta le linn na bliana.

Nollaig Shona & Bliain Úr Faoi Mhaise daoibh go léir

ó

Choiste & Fhoireann An Chomharchumainn